Privacybeleid

Ingangsdatum: 10 Maart 2021

Gibson Brands, Inc. neemt uw privacy zeer serieus. Om die reden is dit beleid ontwikkeld om u te laten weten over onze collectie, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke data en de keuzes die u heeft gemaakt met betrekking tot ons data gebruik. Deze privacy policy ("Privacybeleid") is van toepassing op alle Gibson Brands, Inc. divisies en dochterondernemingen, waaronder Gibson Europe BV, en onze gerelateerde websites ("Website(s)").

Het is belangrijk om te weten dat deze Privacy Policy niet van toepassing is op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u bereiken via links op onze website. Vergeet niet om de websites van deze aanbieders te controleren op hun regelgeving omtrent gegevensbescherming.

We gebruiken informatie om bestellingen van klanten af te handelen en we gebruiken anonieme gegevens om de website-ervaring en online marketingcommunicatie te verbeteren.

Soorten (persoons)gegevens

Persoonsgegevens zijn feiten of informatie die kunnen worden gekoppeld aan een individuele natuurlijke persoon ('Persoonsgegevens') . We kunnen de volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • E-mailadres

 • Naam

 • Adres/telefoonnummer

 • Leeftijd

 • Aankoopgegevens

 • Locatiegegevens

 • Gebruiksgegevens

Gebruikersdata ("Gebruikersdata") zijn gegevens die ons vertellen hoe onze Websites worden benaderd en gebruikt. Onder Gebruiksgegevens kunnen onder meer het volgende zijn:

 • Het Internet protocol adres van de computer (bijv. IP-adres)

 • Browsertype

 • Browserversie

 • Onze website-pagina's die u bezoekt

 • Tijd en datum van uw bezoek

 • Tijd besteed aan die pagina's, unieke apparaat-id's

Soms zijn gebruiksgegevens ook persoonsgegevens, omdat het ons kan laten weten wie u bent.

Locatie data ('Locatiegegevens'), gegevens over waar u zich bevindt. We gebruiken en bewaren locatiegegevens alleen als we daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebben.

Cookies

We kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken via cookies. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die soms een anoniem uniek id bevatten ("Cookies"). Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen.

Strikt noodzakelijk Cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die essentieel zijn voor u als Website bezoeker. Zonder cookies zou het voor u niet mogelijk zijn om door de Gibson Website te navigerenen en/of verschillende functies te gebruiken, bijvoorbeeld om een product aan uw winkelmandje toe te voegen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies waarmee u de Website kunt aanpassen aan uw behoeften en voorkeuren. Als u ervoor kiest om op een ander tijdstip terug te keren naar de Website, zullen de functionele cookies herkennen dat u de site eerder heeft bezocht en worden de website-instellingen aangepast aan uw behoeften.

Analytische cookies, ook wel "Performance Cookies" genoemd

Analytische cookies zijn nodig om u te helpen u een betere gebruikerservaring te bieden. De informatie die we ontvangen via de plaatsing van analytische cookies stellen ons in staat om onze diensten te optimaliseren, evenals onze Website-functies en -prestaties. Toestemming is niet vereist voor de plaatsing van analytische cookies als deze analytische cookies worden geanonimiseerd, wat betekent dat het IP-adres geanonimiseerd moet worden.

Als de analytische cookies niet geanonimiseerd zijn, vragen we om toestemming voorafgaand aan de plaatsing van niet-geanonimiseerde analytische cookies.

Advertentie of Target Cookies

Met Advertentie of Target Cookies kunnen onze partners u op maat gemaakte advertenties aanbieden. Deze cookies kunnen worden geplaatst door een advertising netwerk van derden of door Gibson's Website operator. We plaatsen alleen advertentiecookies na het ontvangen van uw toestemming.

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw Persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat bepaalde functies van onze websites afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van Persoonsgegevens. Als u in deze gevallen geen Persoonsgegevens beschikbaar stelt, kan dit ertoe leiden dat functies niet beschikbaar zijn of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. Als u ons bijvoorbeeld wilt toestaan contact met u op te nemen bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn, moet u uw Persoonsgegevens verstrekken en ons uw toestemming geven om deze te verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

 • Doel van de verwerking - Rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Het leveren van onze producten en/of diensten aan u, inclusief klantenondersteuning - Uitvoering van een contract, gerechtvaardigd belang

 • Vervullen en/of uitvoeren van een (arbeids)overeenkomst - Uitvoering van een contract, gerechtvaardigd belang

 • Uitvoeren van marketing en aanverwante activiteiten - Toestemming benodigd, gerechtvaardigd belang

 • Het delen van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden aan u die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of gevraagd over of om u te informeren over wijzigingen in onze diensten - Toestemming benodigd, gerechtvaardigd belang

 • Oplossen van technische problemen, het voorkomen en aanpakken en (het gebruik van) onze website en bijbehorende technologieën analyseren en optimaliseren - Gerechtvaardigd belang

 • Het uitvoeren van marktonderzoek - Gerechtvaardigd belang

 • Naleving van relevante wet- en regelgeving - Naleving van wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang

Legitieme belangen van Gibson Brands, Inc. zijn onder meer het verbeteren en leveren van onze producten, diensten en websites en het informeren van u over het gebruik van (nieuwe) producten en diensten, marketing en verkoopactiviteiten.

Indien en voor zover Gibson Brands, Inc. zich beroept op de juridische basis van het gerechtvaardigd belang, heeft Gibson Brands, Inc. een afweging gemaakt tussen de legitieme belangen die wij als verwerkingsverantwoordelijke en uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden nastreven, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, om onze afhankelijkheid van deze rechtsgrondslag te rechtvaardigen.

Openbaarmaking van Persoonsgegevens

Soms moeten we uw Persoonsgegevens bekendmaken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer we ter goeder trouw geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Ter bescherming en/of verdediging van de rechten of eigendommen van Gibson Brands, Inc.

 • Ter voorkoming of onderzoek van mogelijk wangedrag in verband met onze diensten

 • Ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van onze diensten of het publiek

 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Gegevensbewaring

We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te behouden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Gibson Brands, Inc. bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden.

Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn na het verstrijken van wettelijke of zakelijke procesgerelateerde perioden, worden verwijderd. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij uw Persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze (contractuele) verplichtingen te voldoen. Na het verstrijken van een dergelijke bewaartermijn zullen we alle Persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.

Overdracht van gegevens

We kunnen uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, overdragen buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsjurisdictie. Op sommige van deze gebieden kunnen de wetgeving inzake gegevensbescherming verschillen van die van uw rechtsgebied en heeft u mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, waaronder persoonsgegevens, zullen overdragen aan de Verenigde Staten en deze daar verwerken. Uw uitdrukkelijke toestemming bij het openen van de website vertegenwoordigt uw akkoord aan die overdracht.

Als u op een link naar een website van derden klikt, moet u er rekening mee houden dat deze derde partij zich mogelijk buiten de "EU" bevind en mogelijk niet over een adequaat beschermingsniveau beschikt voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de EU-normen.

Gibson Brands, Inc. zal stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat overgedragen Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Er vindt geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaats naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw Persoonsgegevens en andere gegevens.

Als Gibson Brands, Inc. betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen als u uw voortdurende toestemming geeft of er een andere rechtmatige basis bestaat. Wij zullen dit op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Beveiliging van gegevens

Vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via internet, of methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel we blijven streven naar commercieel aanvaardbare middelen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kan niemand de absolute veiligheid ervan garanderen. We verbeteren echter voortdurend onze veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

"Do Not Track" Signalen

Sommige browsers hebben een “do not track” (niet-volgen) functie waarmee u websites vertelt dat u uw online activiteiten niet wilt laten bijhouden. Op dit moment reageren we niet op browser "do not track" signalen.

Uw gegevens beheren

Bij Gibson Brands, Inc. kunt u het gebruik van uw Persoonsgegevens corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u heeft ingestemd met het verwerken van uw Persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming ten alle tijden in te trekken. Als u op de hoogte wilt worden gebracht van de Persoonsgegevens die wij over u hebben en als u deze uit onze systemen wilt verwijderen, neem dan contact met ons op. Zie onderaan deze Privacy Policy hoe u contact met ons op kunt nemen.

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Het recht om toegang te krijgen tot het bewerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Indien mogelijk kunt u toegang krijgen tot, bijwerken of een verzoek om verwijdering van uw Persoonsgegevens aanvragen.

 • Het recht om te corrigeren. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

 • Het recht op beperking van het verwerken van uw Persoonsgegevens. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens of specifieke aspecten van uw Persoonsgegevens beperken.

 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

 • Het recht om toestemming in te trekken. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming over het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

Als u inwoner/burger van de EU bent, heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en particulieren in dienst nemen om onze diensten, zoals onze websites ('Service Providers'), te vergemakkelijken om de diensten namens ons te leveren, ons te helpen bij het bieden van nieuwe functies voordelen of serviceverbeteringen; gerichte advertenties te verbeteren op basis van uw surfactiviteiten, interesses en relevante geografische locatie; marktonderzoek toepassen om publieksinzichten te genereren; en producten te ontwikkelen en te verbeteren. We kunnen ook informatie gebruiken die is verzameld met behulp van cookies en beacons van derden op onze websites en in onze e-mails om advertenties over onze services te leveren wanneer u websites van derden bezoekt. U kunt een lijst van serviceproviders vinden op https://www.gibson.com/Service-Providers , die van tijd tot tijd door Gibson kan worden bijgewerkt. We zorgen er contractueel voor dat onze dienstverleners alleen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Informatie die wij verzamelen van derde partijen

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over u verkrijgen uit bronnen van derden, zoals openbare databases, sociale netwerkdiensten, externe gegevensproviders en onze gezamenlijke marketingpartners. Voorbeelden van de informatie die we kunnen ontvangen van bronnen van derden zijn functietitel, bedrijf, locatie, bijgewerkte contactgegevens en andere demografische en professionele informatie. Samen met onze serviceproviders gebruiken we deze informatie alleen of in combinatie met andere informatie (waaronder Persoonsgegevens die we verzamelen), om ons vermogen te vergroten om relevante marketing en inhoud aan u te leveren en om relevantere producten, functies en diensten te ontwikkelen en u te bieden.

Betalingsverwerkers

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten leveren op onze websites. In dat geval maken we gebruik van diensten van derden voor betalingsverwerking (bijvoorbeeld betalingsverwerkers). Gibson Brands, Inc. zal uw betaalkaartgegevens niet opslaan of ophalen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens valt onder hun privacybeleid. Alle betalingsverwerkers die worden gebruikt, voldoen echter aan de normen die zijn ingesteld door PCI-DSS, vereisten die ervoor zorgen dat betalingsgegevens veilig worden verwerkt.

De betalingsverwerkers waarmee we samenwerken zijn:

 • Paypal

 • Stripe

 • Adyen

Links naar andere sites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te herzien.

Privacy van kinderen

Onze diensten richten zich niet tot personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen"). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op.

Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we stappen ondernemen om die informatie te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen en u in staat te stellen zich aan te melden. We zullen u laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze websites, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" boven aan dit privacybeleid bijwerken. U wordt geadviseerd dit privacybeleid periodiek te bekijken voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Controller in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

In de VS:

Gibson Brands, Inc.CFO & COO

209 10th Avenue South

Suite 460

Nashville, TN 37203

Usa

In de EU:

Gibson Europe B. V.

President EMEA

Smallepad 15

3811MG Amersfoort

Nederland

Telefoonnummer nummer: (001)-800-444-2766

E-mail: service@gibson.com

Telefoonnummer: +31 88 023 1000

E-mail: service.europe@gibson.com

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op, door deze pagina te bezoeken op onze website: http://www.gibson.com/Support.aspx

Gibson Brands Inc. Privacy Policy

Effective Date: March 10th, 2021

Gibson Brands, Inc. takes your privacy very seriously. For that reason we developed this policy to let you know about our collection, use, and disclosure of your personal data and the choices you have associated with our data use. This privacy policy (“Privacy Policy”) applies to all of the Gibson Brands, Inc. divisions and subsidiaries, including Gibson Europe BV, and our related websites (“Website(s)”).

It’s important to know that this Privacy Policy does not apply to your activities on the websites of social networks or other providers that you can reach via links on our Website. Do not forget to check the websites of these providers for their data protection regulations.

We use information to handle orders placed by customer and we use anonymous data to improve the website experience and online marketing communication.

Types of (Personal) Data

Personal data are facts or information that can be linked to an individual natural person (‘Personal Data’). We may proces the following Personal Data:

 • Email address

 • Name

 • Address/Phone

 • Age

 • Purchase Information

 • Location Data

 • Usage Data

Usage data ("Usage Data"), which are data that tells us how our Websites are accessed and used. Usage Data may include your:

 • Computer's Internet Protocol address (e.g. IP address)

 • Browser type

 • Browser version

 • Our Website pages that you visit

 • Time and date of your visit

 • Time spent on those pages, unique device identifiers

Sometimes Usage Data is also Personal Data because it may let us know who you are.

Location data ("Location Data"), which are data about where you are located. We will only use and store Location Data if we have your explicit permission thereto.

Cookies

We may also process your Personal Data via cookies. Cookies are files with small amounts of data which sometimes include an anonymous unique identifier ("Cookies"). Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device.

Strictly necessary Cookies

Strictly necessary Cookies are Cookies that are essential for you as a Website visitor. Without Cookies, it would not be possible for you to navigate around the Gibson Website and to use the different features, for example to add a product to your shopping basket.

Functional Cookies

Functional Cookies are Cookies that enable you to customize the Website to your needs and preferences. If you choose to return to the Website at another given time, the functional Cookies will recognize that you visited the site before and the Website settings shall be adjusted in line with your needs.

Analytical Cookies, also referred to as "Performance Cookies"

Analytical Cookies are necessary to help us provide you with a better user experience, as the information we receive via the placement of analytical Cookies enables us to optimize our services, as well as our Website features and performance. Consent is not required for the placement of analytical Cookies, if these analytical Cookies are anonymized, meaning that the IP-address must be anonymized.

If the analytical Cookies are not anonymized we will ask for consent prior to the placement of non-anonymized analytical Cookies.

Advertising or Targeting Cookies

Advertising or Targeting Cookies allows our business partners to provide you with customized advertising. These Cookies can be placed by third party advertising network or by Gibson's Website operator. We will only place advertising Cookies after receiving your consent.

You are not legally or contractually obliged to make your Personal Data available to us. However, it is possible that certain functions of our websites depend on the availability of Personal Data. If you do not make available Personal Data in these cases, this may result in functions not being available or only being available to a limited extent. For example, if you'd like to allow us to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you, you will need to provide your Personal Data and provide us with your consent to process it.

Processing of Personal Data

Now that you know what types of Personal Data we may be getting from you, you're probably curious as to what we do with it. We use your Personal Data to:

Purpose of processing - Legal basis for the purpose of processing

Provide our products and/or services to you, including customer support - Performance of a contract, legitimate interest

Fulfill and/or execute an (employment) agreement - Performance of a contract, legitimate interest

Execute marketing and related activities - Consent, legitimate interest

Provide you with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about or to notify you about changes to our services - Consent, legitimate interest

Detect, prevent and address technical issues and to analyze and optimize (the use of) our Website and associated technologies - Legitimate interest

Perform market research - Legitimate interest

Comply with relevant laws and regulations - Compliance with legal obligations, legitimate interest

Legitimate interests of Gibson Brands, Inc. are, inter alia, improving and providing our products, services and Websites and informing you about the use of (new) products and services, marketing and sales activities.

If and in so far as Gibson Brands, Inc. relies on the legitimate interest legal basis, Gibson Brands, Inc. has undertaken a balancing test between the legitimate interests pursued by us as a controller and your interests and fundamental rights and freedoms, which require protection of Personal Data, to justify our reliance on this legal basis.

Disclosure of Personal Data

Sometimes we may need to disclose your Personal Data without your consent, for example when we have the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation

 • Protect and defend the rights or property of Gibson Brands, Inc.

 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with our services

 • Protect the personal safety of users of our services or the public

 • Protect against legal liability

Data Retention

We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your Personal Data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

Gibson Brands, Inc. also retains Usage Data for internal analysis purposes.

Personal Data that is no longer needed after the expiration of legal or business process-related periods will be deleted. Please note that there may be circumstances in which we are required to retain your Personal Data in order to meet our legal obligations. After expiry of such a retention period, we will destroy or anonymize all Personal Data.

Transfer of Data

We may transfer your information, including Personal Data, outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction. In some of these areas, the data protection laws may differ from those from your jurisdiction and you may not have the same level of protection.

If you are located outside the United States and choose to provide information to us, please note that we will transfer the data, including Personal Data, to the United States and process it there. Your explicit consent when accessing the website represents your agreement to that transfer.

If you click on a link to a third party website, please remember that from the point of the European Union "EU", the third party may not have an adequate level of protection for processing of Personal Data according to EU standards.

Gibson Brands, Inc. will take steps to ensure that transferred Personal Data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy. No transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

If Gibson Brands, Inc. is involved in a merger, acquisition or asset sale, your Personal Data may be transferred if you give your continuing consent or another lawful basis exists. We will provide notice before your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Security of Data

Remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we continue to strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, no one can guarantee its absolute security. However, we are constantly improving our security measures in line with technological developments.

"Do Not Track" Signals

Some browsers have a "do not track" feature that lets you tell websites that you do not want to have your online activities tracked. At this time, we do not respond to browser "do not track" signals.

Managing Your Data

Gibson Brands, Inc. allows you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Data. If you have consented to the processing of your Personal Data by us, you have the right to revoke your consent at any time. If you wish to be informed what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

You always have the following rights regarding your Personal Data:

The right to access, update or to delete the information we have on you. Whenever made possible, you can access, update or request deletion of your Personal Data, please contact us to assist you.

The right to correct. You have the right to have your information corrected if that information is inaccurate or incomplete.

The right to object. You have the right to object to our processing of your Personal Data.

The right of restriction. You have the right to request that we restrict the processing of your Personal Data or specific aspects of your Personal Data.

The right to data portability. You have the right to be provided with a copy of the information we have on you in a structured, machine-readable and commonly used format.

The right to withdraw consent. You have the right to withdraw your consent at any time regarding the collection and processing of your Personal Data.

Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests.

If you are a resident/citizen of the EU, you additionally have the right to complain to a Data Protection Authority about our collection and use of your Personal Data. For more information, please contact your local data protection authority in the European Economic Area (EEA).

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our services, such as our websites ("Service Providers"), to provide the services on our behalf, assist us in providing new features benefits or service enhancements; enhance targeted advertising based on your browsing activities, interests and relevant geographical location; apply market research to generate audience insights; and develop and improve products. We may also use information collected using third party cookies and beacons on our websites and in our emails to deliver advertising about our services when you visit third party websites. You can find a list of Service Providers at https://www.gibson.com/Service-Providers , which may be updated from time to time by Gibson. We contractually make sure that our service providers have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Information We Collect From Third Party Sources

From time to time we may obtain personal information about you from third party sources, such as public databases, social networking services, third party data providers and our joint marketing partners. Examples of the information we may receive from third party sources include job title, company, location, updated contact information, and other demographic and professional information. We, together with our Service Providers, use this information, alone or in combination with other information (including personal information we collect), to enhance our ability to provide relevant marketing and content to you and to develop and provide you with more relevant products, features, and services.

Payment Processors

We may provide paid products and/or services within our websites. In that case, we use third-party services for payment processing (e.g. payment processors). Gibson Brands, Inc. will not store or collect your payment card details. That information is provided directly to our third-party payment processors. Their use of your personal information is governed by their privacy policies. However, all payment processors that are used adhere to the standards set by PCI-DSS, requirements which help ensure the secure handling of payment information.

The payment processors we work with are:

 • Paypal

 • Stripe

 • Adyen

Links to Other Sites

Our websites may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit.

Children's Privacy

Our services do not address anyone under the age of 18 ("Children"). We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from Children without verification of parental consent, we will take steps to remove that information.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page and allow you to opt in. We will let you know via email and/or a prominent notice on our websites, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

Controller within the meaning of the General Data Protection Regulation ("GDPR") is:

In The US:

Gibson Brands, Inc. CFO & COO 209 10th Avenue South Suite 460 Nashville, TN 37203 USA

Phone number: 1-800-444-2766 Email: service@gibson.com

In The NL:

Gibson Europe B.V. President, EMEA Smallepad 15 3811MG Amersfoort The Netherlands

Phone number: : +31 88 023 1000 Email: service.europe@gibson.com

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

By visiting this page on our website: https://www.gibson.com/Support/Customer-Service